تنظیم ساعت اسکمی قطب نمادار اسکمی مدل ۱۴۶۴

تنظیم ساعت اسکمی 1464

 

• قیمت و خرید ساعت مچی مردانه اسکمی مدل 1464

 

ساعت اسکمی مدل 1464 یک ساعت مچی مجهز به نمایشگر اوال‌ای‌دی (OLED) است که امکانات ویژه‌ای را برای دوستداران طبیعت‌گردی و ورزشکار مهیا می‌کند. از امکانات این ساعت علاوه بر نمایش زمان با عقربه‌ها، امکان نمایش دو منطقهٔ‌ زمانی به صورت دیجیتالی، امکان نمایش تاریخ، گام‌شمار، مسافت‌شمار، کالری‌شمار، قطب‌نما، دماسنج، آلارم، کرنوگراف و تایمر است. عقربه‌های ساعت اسکمی مدل 1464 شب‌تاب است و نور را در خود ذخیره می‌کند تا در زمان تاریکی نمایان باشد. از ویژگی‌های آن، مقاوت در برابر نفوذ آب تا ۳۰ متر است. این بدین معناست که می‌توانید از آن برای استفاده‌های روزمره همانند شستن دست، دوش گرفتن و غوطه‌ور شدن در آب کم عمق استفاده کنید.


تنظیم ساعت اسکمی مدل 1464

تنظیم عقربه‌های ساعت:

برای تنظیم ساعت عقربه‌ای ساعت اسکمی مدل 1464، باید دکمهٔ E را فشار دهید. با هر بار فشار دادن دکمه، عقربهٔ دقیقه یک دقیقه در جهت ساعت‌گرد حرکت می‌کند. با فشار دادن و نگه‌داشتن دکمهٔ E می‌توانید با سرعت بیشتری عقربه‌ها را تنظیم کنید.

 

آموزش حرکت بین حالت‌های ساعت اسکمی مدل ۱۴۶۴:

در حالت عادی، صفحهٔ نمایش اوال‌ای‌دی (OLED) خاموش می‌باشد و با فشار دادن هر دکمه‌ای صفحهٔ نمایش روشن می‌شود و تا ۱۰ ثانیه روشن می‌ماند. 

 

صفحهٔ‌نمایش این ساعت مچی دارای ۹ حالت نمایش مختلف است که به ترتیب زیر است:

برای تغییر بین دو حالت زیر، دکمهٔ A را فشار دهید:

۱) حالت نمایش زمان، هفته، روز و ماه

۲) حالت نمایش زمان، روز، ماه و دما

تنظیم ساعت اسکمی 1464

برای تغییر بین حالت‌های زیر، دکمهٔ B را فشار دهید:

۳) کرنوگراف (STW)

۴) تایمر (TR)

۵) آلارم (ALM)

۶) زمان دیجیتالی دوم (DT)

۷) گام‌شمار (STEP)

۸) حافظهٔ گام‌شمار (RECORD)

۹) قطب‌نما (COMP)

تنظیم ساعت اسکمی 1464

 

تنظیم زمان دیجیتال و تاریخ:

در حالت نمایش زمان اصلی، دکمهٔ A را برای ۳ ثانیه نگه‌دارید تا وارد تنظیمات زمان و تاریخ شوید و علامت 12H یا 24H چشمک بزند. با فشار دادن دکمهٔ C می‌توانید بین حالت نمایش ۱۲ ساعته و یا ۲۴ ساعته یکی را انتخاب کنید.

• با هر بار فشار دادن دکمهٔ B یکی از نشان‌گرهای تنظیم زمان و تاریخ شروع به چشمک زدن می‌کند که به ترتیب زیر است:

۱) 12H یا 24H (تنظیم حالت نمایش ۱۲ یا ۲۴ ساعته)

۲) ثانیه‌شمار

۳) ساعت‌شمار

۴) دقیقه‌شمار

۵) سال

۶) ماه

۷) روز

۸) درجه سانتی‌گراد (C) یا فارنهایت (F)

۹) کالیبره کردن دما

تنظیم اسکمی 1464

 

• هر کدام از نشان‌گرها که چشمک می‌زند را می‌توانید با فشار دادن دکمهٔ C (برای افزایش) و دکمهٔ D (برای کاهش) تنظیم کنید و مرحله به مرحله با فشار دادن دکمهٔ B به تنظیم پارامترهای بعدی بپردازید.

• برای ذخیرهٔ تنظیمات دکمهٔ A را فشار دهید.

نکته: برای نمایش درست روز هفته، باید روز، ماه و سال را به میلادی وارد کنید.

 


 

کرنوگراف (STW):

کرنوگراف ساعت مچی اسکمی مدل 1464 تا ۲۳:۵۹:۵۹ ثانیه را نمایش می‌دهد. 

برای استفاده از کرنوگراف:

• دکمهٔ C را فشار دهید تا کرنوگراف شروع به شمارش کند. دکمهٔ C را دوباره فشار دهید تا کرنوگراف متوقف شود.

• دکمهٔ A را زمانی که کرنوگراف متوقف است فشار دهید تا ریست شود.

 

تایمر (TR):

تایمر این ساعت قابلیت تنظیم از ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت را دارد و یک صدای هشدار ۱۰ ثانیه‌ای پس از هر زمانی که تایمر صفر می‌شود پخش خواهد شد. شما می‌توانید با فشار دادن هر دکمه‌ای این صدا را زودتر خاموش کنید.

• دکمهٔ C را برای شروع/متوقف کردن تایمر فشار دهید. وقتی تایمر متوقف است، با فشار دادن دکمهٔ A تایمر به حالت زمان اول خود باز می‌گردد. در صورتی که تایمر خودش به صفر برسد نیز، دوباره به حالت اول شمارش خود برمی‌گردد. 

• برای تنظیم حالت زمان اولیه تایمر، دکمهٔ A را ۳ ثانیه نگه‌دارید تا نشان‌گر ساعت‌شمار شروع به چشمک زدن کند.

• با هر بار فشار دادن دکمهٔ B می‌توانید بین نشان‌گرهای ساعت‌شمار، دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار حرکت کنید.

• برای تنظیم هر کدام از نشان‌گرها، می‌توانید از دکمهٔ C برای افزایش و دکمهٔ D برای کاهش استفاده کنید.

• دکمهٔ A را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.

تنظیم ساعت اسکمی مدل 1464

 

آلارم (ALM): 

تنظیم آلارم ساعت اسکمی 1464

در حالت آلارم دکمهٔ C را فشار دهید تا بین حالت آلارم و حالت SIG حرکت کنید. حالت SIG در ساعت مچی برای آن است که راس هر ساعت یک بوق کوتاه زده می‌شود و شما را از تغییر ساعت مطلع می‌کند.

• برای روشن یا خاموش کردن آلارم و یا SIG، در هر کدام از حالت‌هایشان که هستید، دکمهٔ A را فشار دهید. علامت ON برای روشن بودن و علامت OFF برای خاموش بود است.

تنظیم آلارم ساعت اسکمی 1464

• در حالت آلارم، دکمهٔ‌ A را برای مدت ۳ ثانیه نگه‌دارید تا نشان‌گر ساعت شروع به چشمک زدن کند. با فشار دادن دکمهٔ B می‌توانید بین نشان‌گر ساعت‌شمار یا دقیقه‌شمار حرکت کنید.

• برای تنظیم هر کدام از نشان‌گرها می‌توانید از دکمهٔ C برای افزایش و دکمهٔ D برای کاهش استفاده کنید.

• دکمهٔ A را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.

نکته: هر زمانی که آلارم فعال شود، به مدت ۱۰ ثانیه شروع به هشدار می‌کند. با فشار دادن هر دکمه‌ای می‌توانید این زنگ هشدار را در زمان فعال شدن آلارم قطع کنید. 

 

زمان دیجیتال دوم (DT):

زمان دوم دیجیتال برای افرادی مناسب است که می‌خواهند علاوه بر دانستن زمان اصلی منطقهٔ زمانی‌ای که در آن حضور دارند. زمان منطقهٔ زمانی دیگری را نیز همیشه اطلاع داشته باشند. این قابلیت برای افراد تاجر و بازرگان نیز مناسب است.

تنظیم زمان دوم ساعت اسکمی مدل 1464

• دکمهٔ A را برای مدت ۳ ثانیه نگه‌دارید تا نشان‌گر ساعت‌شمار چشمک بزند. با فشار دادن دکمهٔ B می‌توانید بین نشان‌گر ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار حرکت کنید.

• برای تنظیم هر کدام از نشان‌گرها می‌توانید از دکمهٔ C برای افزایش و دکمهٔ D برای کاهش استفاده کنید. 

• دکمهٔ A را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.

 

گام‌شمار (STEP):

• در حالت گام‌شمار با فشار دادن دکمهٔ C گام‌شمار روشن/خاموش می‌شود. در زمان خاموش بودن گام‌شمار، علامت کف دو با به صورت ثابت برروی صفحهٔ نمایش مشخص است و در زمان روشن بودن، علامت کف پاها به صورت چشمک‌زن در می‌آید.

برای صفر کردن قدم‌شمار دکمهٔ D را برای ۳ ثانیه نگه‌دارید.

• با هر بار فشار دادن دکمهٔ A می‌توانید بین حالت‌های زیر حرکت کنید:

۱) قدم‌شمار

۲) مسافت پیموده شده (نمایش به صورت کیلومتر یا مایل)

۳) کالری سوزانده شده (نمایش به صورت کیلوکالری KCAL)

تنظیم گام شمار ساعت اسکمی مدل 1464

 

برای اینکه قدم‌شمار ساعت اسکمی ۱۴۶۴ بتواند تخمین دقیق‌تری از قدم‌های شما، مسافت پیموده شده و کالری سوزانده شده بدهد، باید یک سری مشخصات اولیه از خودتان را به ساعت بدهید. این مشخصات شامل وزن و فاصلهٔ‌ هر قدم می‌باشد.

• با نگه‌داشتن دکمهٔ A به مدت سه ثانیه، می‌توانید وارد تنظیمات قدم‌شمار شوید. در ابتدا گزینهٔ UNIT نمایان می‌شود و علامت KG یا LB شروع به چشمک زدن می‌کند. با هر بار فشار دادن دکمهٔ B بین حالت‌های زیر حرکت می‌کنید:

 

۱) UNIT: تنظیم واحد اندازه گیری به کیلوگرم (KG) یا پوند (LB)

۲) DTN: فاصلهٔ تخمینی بین دو قدم (در این حالت باید فاصلهٔ بین دوم قدم خود را هنگام راه رفتن اندازه بگیرید و داخل ساعتتان وارد کنید.)

۳) WEIGHT: وزن

وارد کردن وزن در و تغییر واحد اندازه گیری در ساعت اسکمی 1464

 

• در ابتدا باید واحد اندازه‌گیری وزن را مشخص کنید. KG به معنای کیلوگرم و LB به معنی پوند می‌باشد.  با قراردادن واحد اندازه‌گیری وزن روی KG، واحد اندازه‌گیری مسافت به صورت خودکار به کیلومتر و سانتی‌متر و با قراردادن واحد اندازه‌گیری وزن بر روی پوند، واحد اندازه‌گیری مسافت به مایل و اینچ تغییر می‌کند.

• برای تنظیم هر کدام از پارامترها می‌توانید از دکمهٔ C برای افزایش و دکمهٔ D برای کاهش استفاده کنید. 

• دکمهٔ A را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.

 

حافظهٔ گام‌شمار (RECORD):

ساعت اسکمی مدل 1464 امکان ذخیرهٔ ۷ روزهٔ اطلاعات مربوط به قدم‌شمار را دارد. این حالت به نوعی تکمیل کنندهٔ حالت قدم شمار است که در بخش بالا به آن پرداخته شده بود. 

• در حالت حافظهٔ قدم‌شمار با هر بار فشار دادن دکمهٔ C می‌توانید بین ۷ روز گذشته جابه‌جا شوید. 

• برای دیدن جزئیات مربوط به قدم‌شمار، مسافت پیموده‌شده و کالری سوزانده شده، دکمهٔ A را فشار دهید تا اطلاعات مربوط به آن روز با ببنید.

گام‌شمار ساعت اسکمی مدل 1464

کالیبره کردن قطب‌نما:

قطب‌نما در حالت عادی نیازی به تنظیم ندارد اما گاهی اوقات از حالت کالیبره خارج می‌شود و باید دوباره قطب‌نما را کالیبره کنید. 

• ساعت را برروی یک میز یا سطح صاف بزارید (یا روی مچ خود به صورتی نگه‌دارید که صفحهٔ نمایش ساعت به سمت بالا باشد و قاب ساعت با زمین موازی باشد.)

کالیبره کردن قطب نما اسکمی مدل 1464

• در حالت قطب‌نما دکمهٔ A را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا وارد کالیبره کردن قطب‌نما شوید.

• وارد حالت اول کالیبره قطب‌نما می‌شوید. وقتی فلش به سمت ساعت ۶ چشمک زد، دکمهٔ C را فشار دهید و منتظر کلمهٔ OK باشید.

• حالا به صورت اتوماتیک وارد حالت دوم کالیبره می‌شوید. سریعا ساعت را ۱۸۰ درجه بچرخوانید و زمانی که فلش به سمت ساعت ۱۲ چشمک می‌زند، دکمهٔ C را فشار دهید. 

• منتظر کلمهٔ OK باشید. پس از آن قطب‌نما کالیبره شده است و می‌توانید از آن استفاده کنید.

 

تصحیح انحراف مغناطیسی:

تصحیح میدان مغناطیسی ساعت اسکمی مدل 1464

• دکمهٔ A را به مدت ۳ ثانیه نگه‌دارید تا وارد حالت کالیبره کردن قطب‌نما شوید. زمانی که فلش به سمت ساعت ۶ چشمک می‌زند، دکمهٔ B را فشار دهید. با دکمه‌های D و C می‌توانید انحراف را تصحیح کنید.

• دکمهٔ A را برای ذخیره تنظیم فشار دهید.

 

نحوهٔ استفاده از قطب‌نما:

ساعت را به صورتی نگه دارید که صفحه ساعت را به بالا و قاب ساعت موازی با زمین باشد. 

• روی صفحهٔ ساعت اعدادی از 0 تا ۳۵۹ درجه و حروف مختلفی ممکن است نمایش داده شود. عدد 0 به معنی شمال (N) است. عدد ۱۸۰ (S) به معنی جنوب است. در جدول زیر معنی هر کدام از حروف نوشته شده است:

 

نکته: استفاده از قطب‌نما نیازمند آموزش قبلی می‌باشد. می‌توانید از ویدئوهای یوتیوب یا سایت‌های تخصصی برای اینکار کمک بگیرید. 

 

راهنمای ضد آب ساعت اسکمی

قیمت و خرید ساعت مچی مردانه اسکمی مدل 1464

 

 

سبد خرید

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش